Arvutigraafika koolitus

Arvutigraafika koolitus

kokkuleppel

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Toimumise koht:
1) Narva mnt 13, Tallinn linn
2) Energia 2, Narva linn
3) Rakvere 3, Jõhvi linn

Õppe kogumaht: 50 ak.t. – 1000,00 eurot

Õppekavarühm: arvutikasutus

Õpiväljundid

Koolituse lõpetanu: loob ja valmistab ette graafikat erinevates meediumites kasutamiseks; kasutab algtasemel vähemalt ühte vektor- ja ühte rastergraafika programmi; teab värvimudelite erinevusi ja kasutusalasid; oskab genereerib ja muuta 3D lihtsamaid ja keerulisemaid objekte.

Õpingute alustamise tingimused: töökogemus Windows töökeskkonnas kasutaja tasemel

Õppekava sisu:
– kujutiste töötlemise põhiliste printsiipide, meetodite
– arvutigraafika maailm
– kujutiste kasutamine ja töötlemine
– programmide seadistamine
– instrumentide paneel
– kujutise põhialused
– kihtidega töötamise põhimõtted
– joonistamine ja redigeerimine, retušeerimine
– kihtidega töötamise tehnika
– Adobe Illustrator programmi erisused
– teatmesüsteem

Õppekeskkonna kirjeldus: https://ankor.ee/et/oppekeskkond/

Õppematerjalide loend: õppija saab koolitajate poolt koostatud õppematerjali vastavalt koolituse teemadele. Kursuse lõpuks on igal koolitataval personaalne õpimapp kutseeksami edukaks ettevalmistamiseks.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: kui õppur osales 70% tundidest ning tema praktilised tööd ning lõpueksam hinnati positiivsele hindele, siis saab ta kursuse lõputunnistuse. Vastasel juhul väljastatakse Tõend õppimise kohta.

Koolituse läbiviimiseks valjaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitaja: koolitajad peavad omama kõrgemat haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

Koolitaja: Aivar Lillemägi
Kõrgharidus: elektroautomaatika teaduskond, Tallinna Politehnilise Instituti
Koolitamist alustas ta suurettevõttes sisekoolitajana, saades selleks põhjaliku ettevalmistuse.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018