Koolitajad

Kõrgharidus: magister, saksa keele õpetaja, giidi ja tõlgi kvalifikatsioon, Tartu Riikliku Ülikooli 1981 .a.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 2017 .a. – k.a.

Kõrgharidus: magistriõpe, vene keele kui võõrkeele õpetaja, Tartu Ülikool 2013 .a.
Täienduskoolitus: eesti koolide vene keele õpetajate ainesektsiooni õppe ja teabepäev, Tallinna Õpetajate Maja, 2013 .a.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Töökogemuse kohta: 2015 .a. – k.a.

Täienduskoolitus:
– in theoretical and practical pedagogics for teaching foreign languages, Centre for Adult Education Denmark 1998 .a.,
– in theoretical and practical pedagogics for teaching foreign languages, Centre for Adult Education Denmark 1997 .a.
Töökogemuse kohta: 1997 .a. – k.a.

Kõrgharidus:
Täienduskoolitus:
Töökogemuse kohta: