Koolitajad

Kõrgharidus: magister, saksa keele õpetaja, giidi ja tõlgi kvalifikatsioon, Tartu Riikliku Ülikooli 1981 .a.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 2017 – k.a.

Kõrgharidus: magistriõpe, vene keele kui võõrkeele õpetaja, Tartu Ülikool 2013 .a.
Täienduskoolitus: eesti koolide vene keele õpetajate ainesektsiooni õppeja teabepäev, Tallinna Õpetajate Maja, 2013 .a.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Töökogemuse kohta: 2015 – k.a.

Kõrgharidus:
Täienduskoolitus:
Töökogemuse kohta:

Kõrgharidus:
Täienduskoolitus:
Töökogemuse kohta: