Õppekeskkond

Spetsialiseeritud ja avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt.

Õppebaas võimaldab õppekava nõuetele vastava teoreetilise ja praktilise koolituse läbiviimist. Õppe paremaks läbiviimiseks õppeklassides on olemas püsiv internetiühendus.

Õppetöö läbiviimiseks koolis on olemas:

  • soe ja hea valgustusega õppeklass teoreetilise õpptöö läbiviimiseks, koos arvuti- ja videotehnikaga. Varustus: lauad ja toolid õpijatele, õpetaja laud ja tool, tahvel.

Lisaks:

  • videoaparatuur audiovisuaalsete õppematerjalide demonstreerimiseks
  • õppematerjale ja õppevahendeid väljastab kursuse läbivija
  • riidepuude, tualettruumide kasutamise oskus
  • arvutiõppe ulatuses tagatakse personaalne arvuti iga osaleja jaoks

E-õppe all mõistetakse õpetamist multimeediatehnoloogia ja Interneti abil. E-õpe võimaldab juurdepääsu suurele hulgale teadmistele, oskustele ja kvalifikatsioonidele. Lisaks erialaste teadmiste ja oskuste omandamisele võimaldab e-õpe täiendada ka arvutialaseid teadmisi, arendada virtuaalset suhtlemisoskust ning eneseväljendusoskust ja võimet tegutseda iseseisva õppijana. E-õppe kursus toimub Skype`i või Zoom`i teel.

Kursused ettevõttele/asutusele toimuvad selleks ettenähtud tellija ruumides.

Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.