Arvutikoolitus algajatele

Arvutikoolitus algajatele

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Toimumise koht:
1) Narva mnt 13, Tallinn linn
2) Energia 2, Narva linn
3) Rakvere 3, Jõhvi linn

Õppe kogumaht: 50 ak.t. – 1500,00 eurot

Õppekavarühm: arvutikasutus

Õpiväljundid

Koolituse lõpetanu: tunneb Windows operatsioonisüsteemi ja arvutiviiruse eest kaitsmise meetodeid; töötab töö failide Windows süsteemis; töötab MS Excel, MS Word; kasutab MS PowerPoint programmi; leiab vajalikku informatsiooni ja edastab seda.

Õpingute alustamise tingimused: nõuded puuduvad

Õppekava sisu:
– operatsioonisüsteemi mõiste
– töötamise alused Windows operatsioonisüsteemiga: töölaud, töölaua omadused, töö akendega, töö prügikastiga
– töö kaustade ja failidega
– töö tekstiredaktoriga MS Word: tööriistaribad, tekstitöötlus, tabelid, nimekirjad, pildid ja sümbolid, dokumenti printimine
– töö tabeliredaktoriga MS Excel: tööriistaribad, lehed, tabelid, pesad ja tekstitöötlus, valemid, diagrammid, dokumenti printimine
– esitluse loomine MS PowerPoint programmis: uue slaidi lisamine, slaidi kopeerimine, slaidide järjekorra muutmine, teksti ja pildi lisamine slaidile, slaidi kustutamine
– töö võrkudega (Internet Explorer)
– töö e-postiga

Õppekeskkonna kirjeldus: https://ankor.ee/et/oppekeskkond/

Õppematerjalide loend: õppija saab koolitajate poolt koostatud õppematerjali vastavalt koolituse teemadele. Kursuse lõpuks on igal koolitataval personaalne õpimapp kutseeksami edukaks ettevalmistamiseks.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: kui õppur osales 70% tundidest ning tema praktilised tööd ning lõpueksam hinnati positiivsele hindele, siis saab ta kursuse lõputunnistuse. Vastasel juhul väljastatakse Tõend õppimise kohta.

Koolituse läbiviimiseks valjaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitaja: koolitajad peavad omama kõrgemat haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

Koolitaja: Aivar Lillemägi
Kõrgharidus: elektroautomaatika teaduskond, Tallinna Politehnilise Instituti
Koolitamist alustas ta suurettevõttes sisekoolitajana, saades selleks põhjaliku ettevalmistuse.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018