MS Exceli põhikursus

MS Exceli põhikursus

kokkuleppel

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Toimumise koht:
1) Narva mnt 13, Tallinn linn
2) Energia 2, Narva linn
3) Rakvere 3, Jõhvi linn

Õppe kogumaht: 50 ak.t. – 1000,00 eurot

Õppekavarühm: arvutikasutus

Õpiväljundid

Koolituse lõpetanu: koostab lihtsaid tabeleid, kujubdab neid ja teostab väljatrükki; kasutab lihtsamaid funktsioone (liitmised, loendamised, keskmised ja jne); loob ühe tabeli andmete illustreerimiseks diagramme.

Õpingute alustamise tingimused: töökogemus Windows töökeskkonnas kasutaja tasemel

Õppekava sisu: töökeskkonna (MS Excel) tutvustamine, erinevat tüüpi andmete sisestamine, andmete märgistamise võimalused, liikumine erinevate töölehtede vahel, töötamine korraga mitmel lehel, funktsioonide kasutamine (SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT), diagrammi koostamine ja kujundamine, ja jne.

Õppekeskkonna kirjeldus: https://ankor.ee/et/oppekeskkond/

Õppematerjalide loend: õppija saab koolitajate poolt koostatud õppematerjali vastavalt koolituse teemadele. Kursuse lõpuks on igal koolitataval personaalne õpimapp kutseeksami edukaks ettevalmistamiseks.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: kui õppur osales 70% tundidest ning tema praktilised tööd ning lõpueksam hinnati positiivsele hindele, siis saab ta kursuse lõputunnistuse. Vastasel juhul väljastatakse Tõend õppimise kohta.

Koolituse läbiviimiseks valjaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitaja: koolitajad peavad omama kõrgemat haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

Koolitaja: Aivar Lillemägi
Kõrgharidus: elektroautomaatika teaduskond, Tallinna Politehnilise Instituti
Koolitamist alustas ta suurettevõttes sisekoolitajana, saades selleks põhjaliku ettevalmistuse.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018