AutoCad põhikursus

AutoCad põhikursus

kokkuleppel

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Toimumise koht:
1) Narva mnt 13, Tallinn linn
2) Energia 2, Narva linn
3) Rakvere 3, Jõhvi linn

Õppe kogumaht: 80 ak.t. – 1600,00 eurot

Õppekavarühm: arvutikasutus

Õpiväljundid

Koolituse lõpetanu: kasutab tarkvara kasutajaliidest; loob lihtsaid objekte, neid redigeerib neid ja muudab nende omadusi; loob uusi ja kasutab olemasolevaid jooniseid; vormistab, printib ja jagab jooniseid.

Õpingute alustamise tingimused: аrvutikasutamise oskus- teksti sisestamine, salvestamine, failide avamine, klaviatuuri kasutamise oskus. Failidest, kataloogidest arusaam ja nende kasutamine ja arvuti praktiline kasutamise kogemus

Õppekava sisu: autoCAD joonestuse keskkond, joonise alustamine; CAD- joonestuse põhivahendid ja joonestuse tehnikad; joonestuse abivahendid, koordinaadid, snap- kinnituspunktid, joonise kihid; töö plokk- objektidega, viirutuste kasutamine joonisel; tekstide sisestamine ja kasutamine joonisel; mõõdistuste koostamine ja vormindamine; andmete kogumine joonise objektidelt (pikkused, pindala jne); joonise vaadete loomine ja käsitlemine; joonise vormindamine, skaleerimine ja väljaprintimine; printimise seaded.

Õppekeskkonna kirjeldus: https://ankor.ee/et/oppekeskkond/

Õppematerjalide loend: õppija saab koolitajate poolt koostatud õppematerjali vastavalt koolituse teemadele. Kursuse lõpuks on igal koolitataval personaalne õpimapp kutseeksami edukaks ettevalmistamiseks.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: kui õppur osales 70% tundidest ning tema praktilised tööd ning lõpueksam hinnati positiivsele hindele, siis saab ta kursuse lõputunnistuse. Vastasel juhul väljastatakse Tõend õppimise kohta.

Koolituse läbiviimiseks valjaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitaja: koolitajad peavad omama kõrgemat haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

Koolitaja:
Eleonora Jusmanova
Kõrgharidus: arvutiteenindus, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Koolitamise kogemus: 4 .a.

Raissa Ajukaj
Kõrgharidus: arvuti õpetaja, Tallinna Ülikool
Koolitamise kogemus: 2001 – k.a.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018