Veebdisain põhikursus

Veebdisain põhikursus

kokkuleppel

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Toimumise koht:
1) Narva mnt 13, Tallinn linn
2) Energia 2, Narva linn
3) Rakvere 3, Jõhvi linn

Õppe kogumaht: 50 ak.t. – 1000,00 eurot

Õppekavarühm: arvutikasutus

Õpiväljundid

Koolituse lõpetanu: teab veebilehekülje koostamise põhiprintsiipe ja kasutab vastavat tarkvara; kasutab lehekülgede loomiseks standardšabloone; kasutab graafilisi redaktoreid ning programmeerimiskeeli HTML ja JavaScript; kujundab veebilehti.

Õpingute alustamise tingimused: töökogemus Windows töökeskkonnas kasutaja tasemel

Õppekava sisu:
– disain internetis
– töötamine programmiga Adobe Photoshop
– lehekülgede elementide valik: tekst, taust, illustratsioonide värvilahendus
– komponeerimise eripärad
– HTML ja JavaScript keelte alused
– illustratsioonide ettevalmistus
– formaadid JPEG, GIF, PNG: erinevused ja kasutamisvariandid
– erinevate graafiliste elementide: skeemide, pealkirjade, raamide jmt ettevalmistuse eripärad
– bännerite koostamine (bännerreklaam)
– GIF-animatsiooni loomine
– keerulise disaini elemendid
– disaini väljatöötamisel kasutatavad võtted
– kujutiskaardi  loomine

Õppekeskkonna kirjeldus: https://ankor.ee/et/oppekeskkond/

Õppematerjalide loend: õppija saab koolitajate poolt koostatud õppematerjali vastavalt koolituse teemadele. Kursuse lõpuks on igal koolitataval personaalne õpimapp kutseeksami edukaks ettevalmistamiseks.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: kui õppur osales 70% tundidest ning tema praktilised tööd ning lõpueksam hinnati positiivsele hindele, siis saab ta kursuse lõputunnistuse. Vastasel juhul väljastatakse Tõend õppimise kohta.

Koolituse läbiviimiseks valjaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitaja: koolitajad peavad omama kõrgemat haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

Koolitaja: Aivar Lillemägi
Kõrgharidus: elektroautomaatika teaduskond, Tallinna Politehnilise Instituti
Koolitamist alustas ta suurettevõttes sisekoolitajana, saades selleks põhjaliku ettevalmistuse.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018